معرفی مرکز تحقیقات توسعه انسانی

ماموریت مرکز تحقیقات توسعه انسانی

این مرکز با همکاری دو تیم پژوهشی که از رشته‌های مختلف گردهم آمده‌اند، توسعه قابلیت و زمینه بکارگیری منابع دانش توسعه انسانی را در ابعاد کیفیت زندگی وسلامت اجتماعی فراهم می‌کند. تعامل فعال با سازمان‌ها و ادرات مرتبط و شناسایی نیازهای استان و کشور را در اولویت خود قرار داده و مشارکت فعال در طرح‌ها و شوراهای پژوهشی استان را مدنظر دارد.

این مرکز، با تمرکز بر ماموریت تخصصی خود، تعامل پژوهشی با کنشگران و نهادهای علمی ملی و بین‌المللی برقرار می‏‌کند. متعهد به اجرای دقیق پژوهش‌‏ها بر اساس معیارها و روش‌‏های پژوهشی نوین و کارآمد با بهره‏‌گیری از پژوهشگران باتجربه و صاحب‌ صلاحیت، با رعایت اخلاق پژوهشی است. این مرکز تلاش می‏‌کند با استفاده از قابلیت‏‌های فناور‌ی‏‌های اطلاعات و ارتباطات، برگزاری نشست‌ها و سمینارها و انتشار مجلات، ضمن حفظ روزآمدی، دستاوردهای پژوهشی خود را در اختیار جامعه قرار داده و سواد توسعه انسانی جامعه را ارتقا دهد.

گروه‌های پژوهشی ذیل این مرکز شامل دو گروه زیر با ماموریت و اهداف مشخص می‌باشد:


الف) مطالعات کیفیت زندگی:

ماموریت: گروه پژوهشی مطالعات کیفیت زندگی، با ترکیبی از استادان و پژوهشگران رشته‌های روانشناسی، اقتصاد، مشاوره، جغرافیا، تربیت‌بدنی و جامعه‌شناسی به دنبال شناسایی و ارتقای دانش و پژوهش‌های کمی و کیفی در حوزه شاخص‌های کیفیت زندگی است. بر این باور است که شناخت مولفه‌ها و نقاط قوت و ضعف کیفیت زندگی می‌تواند زمینه شناسایی و ارتقای سرمایه انسانی را فراهم کند. در این راستا تعامل فعال و طراحی پژوهش‌های کاربردی را به عنوان محور اصلی فعالیت خود در نظر می‌گیرد.


اهداف بلندمدت (۵ ساله) گروه پژوهشی (مطابق الگو):

 • توسعه دانش بین رشته‌ای در حوزه کیفیت زندگی و ابعاد آن
 • ایجاد دانش لازم در زمینه شناخت روش‌های مناسب بهبود کیفیت زندگی
 • ایجاد دانش لازم در زمینه شناخت روش‌های مناسب بهبود کیفیت زندگی
 • تدوین و اجرای پروژه‌هایی تحقیقاتی به منظور ارزیابی وضعیت موجود کیفیت زندگی، ابعاد مختلف و عوامل موثر بر آن
 • شناسایی ابعاد و مولفه‌های کیفیت زندگی در زمینه جامعه بومی و ملی
 • کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور
 • همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران


اهداف کوتاه‌مدت (۲ساله) گروه پژوهشی (مطابق الگو):

 • تدوین و اجرای پروژه‌هایی به منظور ارزیابی و معرفی مداخلات مناسب جهت بهبود کیفیت زندگی
 • تعیین ابزارهای لازم جهت ارزیابی ابعاد مختلف کیفیت زندگی
 • جمع آوری، تنظیم، طبقه‌بندی و انتشار اسناد، مقالات و داده‌های مربوط به کیفیت زندگی
 • انتشار نشریات علمی و اطلاع‌رسانی در زمینه راهکارهای ارتقای کیفیت زندگی
 • برگزاری نشست‌های علمی در سطح استانی ملی و بین‌المللی در حوزه کیفیت زندگی گروه‌های مختلف جامعه
 • تدوین کتاب و منبع آموزشی

تعداد پژوهشگران گروه: ۱۲ پژوهشگر

تعداد مقالات پژوهشگران گروه: ۴۴ مقاله

تعداد کتاب‌های پژوهشگران گروه: ۱۵ کتاب

تعداد تفاهم‌نامه: ۱ تفاهم نامه

مهم‌ترین طرح‌های برون‌سازمانی جاری و خاتمه‌یافته گروه کیفیت زندگی


ب) مطالعات سلامت اجتماعی:

ماموریت: سلامت اجتماعی سهم عمده‌ای در توسعه انسانی، بهبود کیفیت زندگی و ارتقای جایگاه کشوردر رتبه‌بندی جهانی دارد. گروه پژوهشی سلامت اجتماعی به دنبال این است تا با انجام تحقیقات در عرصه جامعه و با مشارکت جامعه و تولید دانش مورد نیاز در حفظ و ارتقای سلامت اجتماعی مشارکت نماید. سلامت اجتماعی به ارزیابی عملکرد کنشگران انسانی در اجتماع و کیفیت روابط با افراد دیگر، نزدیکان و گروه‌های اجتماعی تعریف می کند. پنج عامل انسجام، پذیرش، شکوفایی، مشارکت و انطباق اجتماعی شاخص‌های سلامت اجتماعی را تشکیل می‌دهند. احترام گذاشتن به دیگران، مسئولیت در قبال جامعه و آمادگی برای هزینه کردن از منابع خود برای جامعه و تعامل سالم و دوسویهی متعادل با دیگران از شاخص‌های سلامت اجتماعی است که لازم است در اقشار مختلف به‌ ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر مورد مطالعه قرار گیرد.


اهداف بلندمدت (۵ ساله) گروه پژوهشی:

 • شناسایی وضعیت و عوامل موثر بر سلامت اجتماعی و شاخص‌های آن در کشور و استان یزد
 • توسعه پژوهش‌های بین‌رشته‌ای در زمینه سلامت اجتماعی و سرمایه انسانی
 • شناسایی و معرفی عوامل تهدیدکننده سلامت اجتماعی از جمله آسیب‌های اجتماعی
 • کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور
 • همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمان‌های بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران


اهداف کوتاه‌مدت (۲ ساله) گروه پژوهشی:

 • اجرای طرح‌های پژوهشی مرتبط با سلامت اجتماعی
 • برگزاری همایش‌های علمی ملی، بین‌المللی و استانی در حوزه سلامت اجتماعی
 • آینده‌پژوهی مسائل سرمایه انسانی استان با تاکید بر سلامت اجتماعی
 • ارتباط موثر و فعال با سازمانها و ادارات مرتبط از جمله دانشگاه علوم پزشکی، مرکز تحقیقات دیابت و سازمان ورزش و جوانان
 • جمع آوری، تنظیم، طبقه‌بندی و انتشار اسناد، مقالات و داده‌های مربوط به سلامت اجتماعی
 • انتشار نشریات علمی و اطلاع‌رسانی در زمینه راهکارهای ارتقای سلامت اجتماعی
 • تدوین کتاب و منابع علمی در حوزه سلامت اجتماعی

تعداد پژوهشگران گروه: ۹ پژوهشگر

تعداد مقالات پژوهشگران گروه: ۳۱ مقاله

تعداد کتاب‌های پژوهشگران گروه: ۵ کتاب

تعداد تفاهم‌نامه: ۲ تفاهم‌نامه

مهم‌ترین طرح‌های برون‌سازمانی جاری و خاتمه‌یافته گروه کیفیت زندگی

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}