معرفی مرکز پژوهشی مطالعات علم و فناوری

مرکز پژوهشی مطالعات علم و فناوری دانشگاه یزد دارای ۴ گروه پژوهشی است که در حوزه‌های مرتبط با علم و فناوری به پژوهش و مطالعه می‌پردازند. این مرکز با هدف بهره‌گیری از توان علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه در جهت تبدیل شدن به یک بازوی توانمند فکری و دانشی برای حل مسائل سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان یزد و کشور تاسیس شده است.

گروه‌های پژوهشی

  • گروه مطالعات زیربنایی علم و فناوری
  • گروه مطالعات راهبردی علم و فناوری
  • گروه سنجش و ارزیابی علم و فناوری
  • گروه مطالعات کسب و کار علم و فناوری

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}