قوانین و آئین‌نامه‌ها

فصل اول
آیین‌نامه شوراهای پژوهشی
تقویم پژوهشی
فصل دوم
وظایف مسئولین اجرایی
فصل سوم
آیین‌نامه اجرایی شركت در كارگاه‌های آموزشی خارج از كشور
توصیه‌هایی برای بررسی اعتبار همایش‌های علمی
فرم گزارش و اطلاعات مربوط به همایش‌های برگزارشده در دانشگاه یزد
فصل چهارم
شیوه‌نامه تشویق مقالات
راهنمای درخواست حق‌التالیف تشویقی در سیستم گلستان
درخواست دریافت حق‌التاليف تشويقي مقاله چاپ شده و هزینه چاپ مقاله (دانشجویان تحصیلات تکمیلی)
گزارش ميانگين شاخص اچ برحسب گروه‌های آموزشی دانشگاه يزد (تاریخ استخراج ارديبهشت ۱۳۹۷)
فهرست اعضای هیئت علمی دارای شاخص اچ بر اساس اطلاعات پایگاه Google Scholar (تاریخ استخراج اردیبهشت ۱۳۹۷)
فهرست اعضای هيئت علمي فاقد شاخص اچ بر اساس اطلاعات پايگاه google scholar (تاریخ استخراج ارديبهشت ۱۳۹۷)
فهرست نشریات علمی معتبر وزارت علوم اردیبهشت ۹۷
Iranian(Farsi) Scientific Journal IF94
Iranian(English) Scientific Journal IF94
Iranian(Arabic) Scientific Journal IF94
JCR_AIF&MIF_2016
JCR_IF_2016
آیین‌نامه پایه تشویقی
لیست نشریات آی اس آی، علمی پژوهشی وزارتین و ضرایب تاثیر آنها
چگونگی ثبت‌نام مجله در گلستان
فصل پنجم
شیوه‌نامه‌های فرصت مطالعاتی داخل کشور و خارج از کشور اعضای هیئت علمی
شیوه‌نامه دوره‌های پژوهشی کوتاه‌مدت خارج از کشور
گردش کار امور بعد از بازگشت از فرصت مطالعاتی
پرسش‌نامه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی
برنامه تحقیق فرصت مطالعاتی
کاربرگ درخواست عضو هیئت علمی و دانشکده/گروه مستقل برای استفاده از فرصت مطالعاتی
کاربرگ درخواست پردیس/دانشکده مستقل برای استفاده از فرصت مطالعاتی
فرم ارسال گزارش سه‌ماهه فرصت مطالعاتی توسط عضو هیئت علمی، دانشکده/ گروه مستقل و پردیس/ دانشکده مستقل
فرم گزارش فرصت مطالعاتی اعضای هیئت‌ علمی
فرم ارسال گزارش فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی توسط دانشکده/ گروه مستقل
فرم ارسال گزارش فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی توسط پردیس/ دانشکده مستقل
فصل ششم
شیوه‌نامه پژوهانه ۹۵
کاربرگ درخواست پژوهانه اعضای هیئت‌ علمی جدید و تغییر وضعیت یافته از مربی به استادیاری
جدول تعیین سهم همکاران در فعالیت‌های مشترک
دستورالعمل هزینه‌کرد پژوهانه سال ۱۳۹۷
گزارش هزینه کرد پژوهانه سال ۱۳۹۶
درخواست خرید / برداشت هزینه لوازم پژوهشی غیر مصرفی
درخواست خرید / برداشت هزینه لوازم پژوهشی مصرفی و خدمات پژوهشی ( با ارائه فاکتور)
آیین‌نامه اجرایی شركت در گردهمایی علمی بین‌المللی خارج از كشور
درخواست اعضای هیئت‌ علمی برای سفر پژوهشی خارج از کشور
چکیده مقاله پذیرفته شده
درخواست برگزاری کلاس‌های جبرانی سفر پژوهشی خارج از کشور
حکم ماموریت سفر پژوهشی خارج از کشور
گزارش علمی سفر پژوهشی خارج از کشور
درخواست برداشت هزینه‌های سفر پژوهشی خارج از کشور
آیین‌نامه اجرایی شركت در گردهمایی‌های علمی داخلی
درخواست اعضای هیئت ‌علمی برای شرکت در گردهمایی‌ها و مجامع علمی معتبر داخلی
در خواست برداشت هزینه‌های شرکت در گردهمایی‌ها و مجامع علمی معتبر داخلی
درخواست دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای شرکت در کنفرانس‌های معتبر داخلی
درخواست پرداخت هزینه‌های شرکت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در کنفرانس‌های معتبر داخلی
راهنمای گوگل اسکولار سایتیشن ( Google Scholar Citations Guide)
راهنمای ثبت، تایید و گروه‌بندی فعالیت‌های پژوهشی اساتید در سیستم گلستان
شیوه‌نامه دستیار آموزشی پژوهشی
فرم قرارداد دستیار آموزشی پژوهشی
فرم پرداخت حق الزحمه دستیار آموزشی پژوهشی
فصل هفتم
آیین‌نامه انتشارات
آیین‌نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور
اساس‌نامه نشریات علمی و پژوهشی دانشگاه یزد
پرسش‌نامه مخصوص سردبیر نشریه
پرسش‌نامه مخصوص مدیر مسئول نشریه
پرسش‌نامه مخصوص اعضای هیئت تحریریه نشریه
دستورالعمل و مدارک لازم جهت اخذ اعتبار علمی از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور
پرسش‌نامه درخواست تعیین یا تمدید اعتبار علمی- پژوهشی
پرسش‌نامه درخواست تعیین یا تمدید اعتبار علمی- ترویجی
تفاهم‌نامه
فصل هشتم
آیین‌نامه توسعه کار‌آفرینی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در کشور
آیین‌نامه اجرایی فعالیت اعضای هیئت ‌علمی پژوهشی دانشگاه یزد
آیین‌نامه تاسیس شرکت‌های دانشگاهی دانش‌بنیان دانشگاه یزد
فصل نهم
دستور‌العمل انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاه
آیین‌نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه کارشناسی
آیین‌نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه تحصیلات تکمیلی
گزارش‌نامه انتخاب دانشجویان پژوهشگر نمونه
فرم درخواست پژوهشگر طرح‌های کاربردی
فصل دهم
شیوه‌نامه دوره پسادکتری دانشگاه یزد
فرم درخواست به‌کارگیری پژوهشگر پسادکتری
فرم حق‌الزحمه پژوهشگر پسادکتری داخلی دانشگاه یزد
فرم قرارداد دوره پسادکتری دانشگاه یزد
فرم پیشنهاد طرح پسادکتری دانشگاه یزد
فرم درخواست پرداخت حق الزحمه پژوهشگر پسادکتری
فرم معرفی پژوهشگر پسادکتری به بخش‌های مختلف
فرم تسویه حساب و تقاضای گواهی دوره پسادکتری
فصل یازدهم
شیوه‌نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه‌مدت مربوط به دانشجویان دکتری
فصل دوازدهم (حمایت از دانشجویان تحصیلات تکمیلی)
دستور‌العمل اعطای وام ویژه دانشجویان دکترای تخصصی
شیوه‌نامه حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی
قرارداد حمایت از پایان‌نامه‌ها یا رساله‌های تحصیلات تکمیلی
فصل سیزدهم
طرح همکاری‌های بین‌المللی برای توسعه پژوهش‌های کاربردی (ایکارد)
طرح همکاری‌های بین‌المللی برای توسعه آموزش (ایکاید)
دستور‌العمل برنامه همکاری‌های بین‌المللی برای توسعه آموزش (آیسد) (ویرایش خرداد۹۳)
دستورالعمل اجرایی برنامه همکاری‌های بین‌المللی توسعه پژوهش‌های کاربردی (ایکارد) (خرداد۹۳)
فصل چهاردهم
شیوه‌نامه اجرایی طرح‌های پژوهشی کاربردی دانشگاه یزد
عناوین پروژه‌های کاربردی مورد نیاز مرکز فناوری دانشگاه
لیست عناوین و محورهای پژوهشی مورد نیاز مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری
لیست عناوین و محورهای پژوهشی مورد نیاز دفتر طرح‌های عمرانی دانشگاه
لیست عناوین و محورهای پژوهشی مورد نیاز دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه
فرم پیشنهاد طرح‌های پژوهشی کاربردی دانشگاه یزد
فایل کاربرگ درخواست پیش‌پرداخت/ میان‌پرداخت طرح‌های پژوهشی کاربردی
فرم ارائه گزارش طرح پژوهشی کاربردی و درخواست پرداخت حق‌الزحمه
لیست عناوین و محورهای پژوهشی مورد نیاز معاونت دانشجویی
لیست عناوین و محورهای پژوهشی مورد نیاز معاونت اداری و مالی دانشگاه
فرم اعطای امتیاز طرح پژوهشی کاربردی درون‌دانشگاهی
فصل پانزدهم
شیوه‌نامه هسته‌ها/ قطب‌های علمی دانشگاه یزد
فرم‌های درخواست ایجاد هسته/ قطب علمی و مستندات مورد نیاز

 

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}