دومین کنفرانس ملی فناوری‌های معدنکاری ایران
اولین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی
بیست و چهارمین همایش سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک
دهمین سمینار احتمال و فرآیند‌های تصادفی

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}