لطفی محمد‌مهدی

محمد‌مهدی لطفی

دانشیار گروه مهندسی صنایع

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۷ ۱۳۹۰ دانشگاه تهران مهندسی صنایع صنایع
کارشناسی ارشد ۱۳۷۸ ۱۳۸۰ دانشگاه تهران مهندسی صنایع صنایع
کارشناسی ۱۳۷۴ ۱۳۷۸ دانشگاه صنعتی شریف مهندسی صنایع تولید صنعتی

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۵تاکنوندانشگاه یزدمعاون پژوهش و فناوری
۱۳۹۴تاکنونوزارت علوم، تحقیقات و فناوریسرپرست دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات
۱۳۹۶تاکنونپردیس آزادی دانشگاه یزدعضو شورای تخصصی گروه‌ آموزشی مهندسی صنایع
۱۳۹۲۱۳۹۴دانشگاه یزدمدیر برنامه، بودجه و تحول اداری
۱۳۹۱۱۳۹۲دانشگاه یزدمدیر تحصیلات تکمیلی
۱۳۸۵۱۳۸۷دانشگاه یزدمدیر طرح‌های عمرانی
۱۳۸۳۱۳۸۷دانشگاه یزدمعاون گروه مهندسی صنایع
۱۳۸۲۱۳۸۴پارک علم و فناوری یزدمدیر مرکز رشد مقدماتی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
برنامه‌ریزی تولید پیشرفته (دکتری)
برنامه‌ریزی تولید پیشرفته (کارشناسی ارشد)
برنامه‌ریزی خطی پیشرفته (کارشناسی ارشد)
کنترل موجودی (کارشناسی)
تحقیق در عملیات (کارشناسی)
برنامه‌ریزی تولید (کارشناسی)

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
برنامه‌ریزی و زمان‌بندی تولید در سطح بنگاه و زنجیره تأمین
بهینه‌سازی و روش‌های فرا ابتکاری
مدیریت پروژه
برنامه‌ریزی سیستم‌های تامین انرژی الکتریکی

اطلاعات تماس

lotfi [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/lotfi
https://pws.yazd.ac.ir/lotfi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۶
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۰۹
( 035 )   ۳۸۲۱۱۷۹۲

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}