معرفی طرح‌های عمرانی

معرفی طرح‌های عمرانی

دفتر طرح‌های عمرانی دانشگاه یزد از سال ۱۳۶۶ هم‌زمان با راه‌اندازی دانشگاه شروع به فعالیت نموده و طی سال‌ها حدود ۳۴۰ هزار متر مربع ساختمان‌سازی داشته است و در حال حاضر دارای بخش‌های نظارت، واحد رسیدگی، واحد تاسیسات برقی و مکانیکی، واحد فضای سبز و خدمات می‌باشد.

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}