آخرین اطلاعیه‌ها

اطلاعیــه مــهم: حذف پزشکی در امتحانات پایان نیمسال دانشگاه یزد

    ضمن آرزوی سلامتی و موفقیت برای تمامی دانشجویان محترم بدینوسیله چگونگی حذف پزشکی در امتحانات پایان نیمسال را به اطلاع می رساند .

1-     دانشجویان لازم است در صورت بروز بیماری حاد در روز امتحان جهت درمان و دریافت گواهی استعلاجی به منظور استفاده برای حذف پزشکی در همان روز به آدرس بلوار دانشگاه ، بعد از چهارراه پژوهش ، سایت اصلی دانشگاه ، ورودی دانش ، خیابان نرگس ، مرکز بهداشت دانشگاه مراجعه نمایند . لازم به ذکر است این مرکز در ایام امتحانات از 8:30-12:30 صبح و 14:00_16:00 عصر دایر است.

2-    مراجعه به مرکز درمانی دانشگاه به علت بیماری سرپایی با علایم بالینی جزیی که با مصرف دارو قابل کنترل باشد نمی تواند الزماً دلیلی برای صدور گواهی استعلاجی باشد .

3-     دانشجو در صورت نیاز به اورژانس باید به یکی از اورژانس های تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی یزد مراجعه نماید.  چنانچه دانشجویی جهت درمان موارد اورژانس به بیمارستان مراجعه نماید . لازم است بعد از تماس اولیه با مرکز  گواهی استعلاجی خود را به همراه كپي تمام مدارک پزشکی در اولین روز بعد از استراحت مطلق قبل از پايان امتحانات ، شخصاً به مرکز بهداشت ارائه نماید ، تا توسط شورای پزشکی مرکز بررسی شود .

4-     در صورت بستری شدن بیش از 24 ساعت در بیمارستان لازم است بعد از ترخیص ، تصویر برگ پذیرش و خلاصه پرونده دانشجو ممهور به مهر بیمارستان حداکثر ظرف 3 روز به مرکز بهداشت و درمان ارائه گردد . نتیجه بررسی به آموزش کل دانشگاه ارسال می گردد .

5-     گواهی استعلاجی برای بعضی از بیماریها ضرورتاً نمی تواند دلیلی برای عدم شرکت در امتحان باشد . در بسیاری از موارد فرد با مراجعه به موقع پزشک و رسیدگی ، می تواند در امتحان مربوطه شرکت نماید . در دست داشتن هر گواهی پزشکی به مفهوم مجوز عدم شرکت در امتحان نیست و مرکز بهداشت و درمان با در نظر گرفتن دلایل پزشکی به بررسی آنها می پردازد و نظر خود را اعلام می کند .

6-      گواهی های صادره توسط پزشکان خارج از دانشگاه در موارد سرپایی و اورژانس های خصوصی قابل تایید نمی باشد.

7-     فرم حذف درس نیز فقط در روز امتحان توسط آموزش به دانشجو تحویل داده می شود .

8-     کلیه مدارک و مستندات پزشکی ارائه شده به این مرکز در پایان امتحانات در شورای پزشکی با حضور پزشک،و نمایندگان امور دانشجویی وآموزشی بررسی و نتیجه نهایی به اداره آموزش ارسال خواهد شد لذا پس از تحویل مدارک و معاینه توسط پزشک معتمد در موعد مقرر مستدعی است از مراجعه حضوری یا تماس تلفنی با این مرکز خودداری فرمایید.

                                                                                                                                                           

 

 قابل توجه دانشجویان گرامی:

دانشجویانی که در روز امتحان حذف پزشکی نموده ولی در کمیسیون مرکز بهداشت و مشاوره دانشگاه تاییدیه دریافت نکرده اند فقط تا تاریخ 10/4/94 فرصت دارند مراتب اعتراض خود را کتبا به مرکز اعلام نمایند.

لازم به ذکر میباشد به اعتراضاتی که بعد از تاریخ فوق به مرکز ارائه شود هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.

 

 

مرکز بهداشت و مشاوره دانشگاه