آخرین اطلاعیه‌ها

اطلاعیه تخلیه و تسویه حساب خوابگاه در پایان ترم جاری

قابل توجه دانشجویان ساکن خوابگاههای دانشجویی

تخلیه خوابگاهها در پایان سال تحصیلی جاری
بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز خوابگاهی می رساند با توجه به تقویم آموزشی دانشگاه ، کلیه خوابگاهها از ساعت 14 روز جمعه 5 تیر ماه تعطیل می باشد. ضمناً با عنایت به لزوم بازسازی عمرانی و تأسیساتی خوابگاهها در ایام تعطیلات

تابستان 94 و نیز اسکان مدعوین همایش ها و سمینارهای مصوب دانشگاه ، از کلیه دانشجویان درخواست می شود قبل از عزیمت وسایل خود را جمع آوری و در صورت لزوم به انبار خوابگاه جدید خود تحویل نمایند.
تذکر :
1-    قبل از عزیمت با مراجعه به مدیریت خوابگاه نسبت به تحویل اموال موجود و برآورد خسارات احتمالی اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عزیمت و عدم تسویه و تحویل اتاق ، مدیریت خوابگاه از اتاق بازدید و غیاباً نسبت به تسویه حساب و برآورد خسارات و درج در پرونده بدهی دانشجو اقدام می نماید. بدیهی است تحویل کلید اتاق الزامی است.
2-    دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال نگهداری از اشیاء گرانقیمت نخواهد پذیرفت و انبار صرفاً محلی جهت نگهداری وسایل حجیم می باشد و دانشجویان لازم است حداکثر تا آخر شهریور مجدداً تحویل گیرند. بدیهی است پس از پایان شهریورماه امکان تحویل مجدد آن به دانشجویان وجود نخواهد داشت.
3-    دانشجویان تحصیلات تکمیلی که به منظور کار روی پایان نامه و یا رساله نیاز به اسکان در تابستان 94 دارند می توانند بر اساس اطلاعیه مربوطه اقدام و حداکثر تا 5/4/94 به محل جدید (برادران خوابگاه عطایی و خواهران خوابگاه هرندی) منتقل شوند. (تهیه مجوز بر اساس اطلاعیه مربوط و تعیین اتاق قبل از تاریخ فوق الذکر الزامی است.)
4-    دانشجویان هنر و معماری خوابگاه هرندی لازم است وسایل خود را حداکثر تا 5/4/94 جمع آوری و به انبار خوابگاه جدید خود که اعلام گردیده است منتقل نمایند.
5-    دانشجویان خوابگاههای جوادالائمه و ملاصدرا لازم است کلیه وسایل خود را حداکثر تا 5/4/94 جمع آوری و به انبار خوابگاه جدید واگذارشده انتقال دهند.

امور دانشجویی