آخرین اطلاعیه‌ها

تمدید مهلت تحویل اسناد مناقصه پروژه های عمرانی

بدینوسیله به اطلاع کلیه دریافت کنندگان اسناد مناقصه طرح های عمرانی دانشگاه می رساند مهلت تحویل اسناد از 94/3/27 به 94/4/1 (تا ساعت 9 صبح )تغییر یافت.