آخرین اخبار

اولین سالگرد ارتحال ملکوتی عالم ربانی مرحوم حاج سید جواد حیدری(ره)

اولین سالگرد ارتحال ملکوتی عالم ربانی مرحوم حاج سید جواد حیدری(ره)از طرف بیت آن مرحوم در روز دوشنبه 8 تیرماه تا چهارشنبه 10 تیرماه جاری ساعت 21 در محل مسجد برخوردار واقع در خیابان امام خمینی(ره) برگزار می شود.