اعطای نشان زرین دانشگاه به دکتر سعید زیباکلام
 اعطای نشان زرین دانشگاه به ۵ عضو هیات علمی و ۵ کارمند بازنشسته دانشگاه یزد
 از ۳۳ نفر از دانشجویان برگزیده دانشگاه یزد تجلیل شد
 اعطای نشان زرین دانشگاه به دکتر مسعود چلبی
 اعطای نشان زرین دانشگاه به دکتر رضا منصوری
 اعطای نشان زرین دانشگاه به عضو هیأت علمی و کارمند بازنشسته دانشگاه یزد
 اعطای نشان زرین دانشگاه به حجت‌الاسلام محمدحسین متوسل

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}