نشان دانشگاه

نشان صحیح دانشگاه از فایل‌های پیوست قابل دسترسی است، سایر نشان‌ها با وجود شباهت ظاهری معتبر نیست، خوشنویسی زیر طرح جزئی از آرم است و به هیچ وجه نباید از طرح جدا شود حتی در متن‌های غیر فارسی.

نشان صحیح دانشگاه یزد
نشان صحیح دانشگاه یزد به فرمت jpg
نشان صحیح دانشگاه یزد به فرمت png

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}