برگزاری آزمون استخدامی وزارت نیرو
 تسلیت درگذشت پدر گرامی دکتر حداد
 اطلاعیه اولین مراسم سالگرد درگذشت پدر گرامی آقای میرشمس‌الدینی
 اطلاعیه برگزاری دوره تابستان سال تحصیلی ۹۷-۹۶

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}