کارگاه بین‌المللی آب و شهر؛ سیستم‌های آبی و ساختارهای شهری
کنفرانس بین‌المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد انرژی، ایمنی و محیط زیست
دومین کنفرانس ملی فناوری‌های معدنکاری ایران
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان یزد و چشم‌انداز آن در افق ۱۴۰۴
کنفرانس فیزیک ایران

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}