آخرین اخبار

بیابانگردی مسؤولان و دانشگاهیان در روز جهانی بیابان زدایی

مراسم بزرگداشت روز جهانی بیابان زدایی با همکاری دانشگاه یزد، انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و سازمان های مردم نهاد در محدوده یکی از پروژه های کمربند سبز یزد برگزار شد.

 

 

 

به گزارش دریافتی از دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد در این مراسم که با حضور رییس دانشگاه یزد، مدیرکل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، جمعی از استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد و اعضای سازمان های مردم نهاد دوستدار طبیعت برگزار شد، کارشناسان توضیحات لازم در راستای اقدامات جدید پروژه کمربند سبز یزد و نحوه اجرای آن که با همکاری دانشگاه یزد و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در حال انجام است، ارائه شد.

روز 27 خرداد، مطابق با 17 ژوئن هر سال از سوی سازمان ملل متحد به نام روز جهانی بیابان زدایی نامگذاری شده است./