آخرین اخبار

اعضای کارگروه جذب دانشجویان خارجی منصوب شدند

رییس دانشگاه یزد در راستای تحقق اهداف دانشگاه به ویژه تبدیل آن به یک دانشگاه بین المللی، اعضای کارگروه جذب دانشجویان خارجی را منصوب کرد.

بر این اساس دکتر قاسم برید لقمانی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، دکتر بیژن دواز عضو هیات علمی دانشکده ریاضی، دکتر محمدکاظم کهدویی عضو هیات علمی دانشکده زبان و ادبیات، دکتر علی محمد لطیف رییس گروه آموزش های آزاد و مجازی، دکتر علی مروتی معاون دانشجویی، دکتر کاظم مندگاری معاون فرهنگی و اجتماعی و دکتر فرهاد نژاد کورکی رییس دفتر همکاری های علمی و بین المللی به عنوان اعضای کارگروه منصوب شدند.