آخرین اخبار

سهم حوزه ها و دانشکده ها در اخبار دانشگاه در سه ماهه اول امسال

روابط عمومی دانشگاه  در گزارشی اعلام کرد از مجموع 188 عنوان خبر منتشر شده در سه ماهه اول امسال، در بین حوزه های مختلف دانشگاه، حوزه فرهنگی اجتماعی با 61 عنوان و در بین دانشکده های دوازده گانه، دانشکده فیزیک با 9 عنوان خبری بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند.

بر این اساس، در چهارچوب تقسیم بندی اخبار حوزه ها، به ترتیب حوزه آموزشی و تحصیلات تکمیلی با 25 عنوان، حوزه پژوهش و فنآوری با 18 عنوان، حوزه اداری و مالی با 13 عنوان، حوزه دانشجویی با 11 عنوان و حوزه عمرانی با 5عنوان در رده های بعدی قرار دارند.

در بخش دانشکده های آموزشی نیز دانشکده زبان و ادبیات با 8 عنوان، دانشکده های ریاضی و علوم انسانی هریک با 5 عنوان، دانشکده های فنی مهندسی و علوم اجتماعی هریک با 4 عنوان،دانشکده های هنر و معماری و مهندسی معدن و متالورژی هر یک با 3 عنوان و دانشکده های مهندسی برق و کامپیوتر، منابع طبیعی و مدیریت هرکدام با یک عنوان خبری در رده های بعدی قرار گرفته اند.

بر اساس این آمار، در سه ماهه اول امسال از دانشکده علوم پایه هیچ خبری منتشر نشده است. همچنین 11 عنوان نیز به اخبار انتصابات دانشگاه اختصاص یافته است.

مسؤولان حوزه ها و دانشکده ها می توانند برای پوشش خبری و تصویری رویدادها در وب سایت دانشگاه و سایر رسانه ها حداکثر یک روز قبل از هر رویداد، از طریق نشانی الکترونیک public@offices.yazd.ac.ir یا تلفن داخلی 3988 به روابط عمومی دانشگاه اطلاع دهند. همچنین روابط عمومی دانشگاه از همین طریق آماده دریافت و انتشار اخبار و اطلاعات دستآوردهای علمی و پژوهشی حوزه ها و دانشکده هاست.