۳۱ انتصاب جدید در دانشگاه یزد
انتصابات جدید در دانشگاه یزد
رییس اداره کارگزینی و اعضای هیات اجرایی منصوب شدند
رییس دانشگاه یزد مدیر شبکه ملی جامعه و دانشگاه در استان یزد شد
رییس دانشگاه یزد عضو کارگروه راهبری و توسعه امور فناوری و نوآوری کشور شد
مدیر امور اداری و چهار مسؤول جدید در دانشگاه منصوب شدند
ابقای رییس دانشکده الهیات و ۱۶ انتصاب دیگر در دانشگاه یزد
انتصابات جدید در دانشگاه یزد
انتصابات جدید در دانشگاه یزد انجام شد
انتصابات جدید
انتصابات جدید در دانشگاه یزد
رییس جدید دانشکده شیمی و چندتن از مسئولان دانشگاه منصوب شدند
انتصاب مدیر جدید تحصیلات تکمیلی و چند انتصاب دیگر در دانشگاه یزد
ابلاغ های شهردار یزد برای دو عضو هیأت علمی دانشگاه یزد
انتصاب رییس دانشکده هنر ومعماری و چند مسئول دیگر
دکتر سبک‌رو به عنوان رییس اداره توسعه منابع انسانی دانشگاه یزد منصوب شد

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}