آخرین اخبار

نظرسنجی راهبرد استعداد

کدامیک از مؤلفه های راهبرد استعداد در دانشگاه یزد کمتر مورد توجه قرار گرفته است؟

1- جذب (گزینش افراد براساس شایستگی، قابلیت، استعداد و علاقه با استفاده از آزمون‌های تئوری، عملی و مصاحبه‌های ساخت‌یافته) - 33.3% (33)
2- ارزیابی (استفاده از شیوه‌های جامع ارزیابی عملکردو ارایه بازخوردهای منطقی، درست، صادقانه و بموقع از عملکرد به کارکنان و در نظر گرفتن پاداش و قدردانی در هر دوره ارزیابی) - 27.3% (27)
3- توسعه(بررسی و تحلیل فعالیت‌هاو کشف قابلیت های کارکنان شایسته برای ارتقای رضایت شغلی آنان) - 24.2% (24)
4- حفظ (استقرار نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد برای حفظ منابع انسانی مستعد و توانمند شامل ارزیابی عملکرد و پرداخت بر مبنای عملکرد) - 15.2% (15)

كل آرا: 99
اين نظرسنجي به پايان رسيده است on: 31 ژانویه 2015 - 00:00

نظرسنجی در مورد بیمه تکمیل درمان

از نظر شما، در خصوص بیمه تکمیل درمان، بهترین عملکرد در چند سال گذشته از طرف کدامیک از شرکتهای بیمه طرف قرارداد دانشگاه ارائه شده است؟

ادامه مطلب...

نظرسنجی در مورد برقراری عدالت در مدیریت منابع انسانی دانشگاه یزد

از نظر شما کدامیک از موارد زیر بیشترین تأثیر را در برقراری عدالت در مدیریت منابع انسانی دانشگاه یزد دارد؟

ادامه مطلب...

نظرسنجی در مورد کارمند نمونه‌ی کتابخانه‌ی دانشگاه

به مناسبت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در نظر است از کارمند نمونه کتابخانه که بهترین عملکرد را از نظر رفتار مناسب با اعضا، وقت شناسی، راهنمایی مناسب دانشجویان و انجام درست وظایف محوله دارد، تقدیر گردد. شما کدام یک از کارمندان کتابخانه را به این منظور انتخاب می کنید.

ادامه مطلب...

نظرسنجی در مورد عوامل موثر در افزایش «انگیزه، تعهد کاری و دلسوزی»

لطفا به ما بگویید برای شما کدام­یک از عوامل زیر بیشترین تأثیر را در افزایش «انگیزه، تعهد کاری و دلسوزی» (در یک کلام خواستن) در رابطه با شغل، واحد سازمانی و کل دانشگاه دارد و چرا؟

ادامه مطلب...

نظرسنجی در مورد سیاست آتی دانشگاه

در صورتی که مایلید گزینه‌ی جدیدی پیشنهاد دهید، می‌توانید از طریق رایانامه‌ی president@yazd.ac.ir اقدام نمایید. توجه کنید که گزینه‌ی پیشنهادی باید به صورت راهکاری در یک جمله‌ی کوتاه باشد.

شاخص های ارزیابی عملکرد دانشکده ها و گروه های دانشگاه

احتراما در ارتباط با مدل رتبه بندی عملکرد دانشکده ها و گروه های دانشگاه که در جلسه اخیر شورای دانشگاه نیز به استحضار اعضای محترم شورا رسانده شد و در راستای بهره گیری از نقطه نظرات ارزشمند اعضای هیأت علمی دانشگاه، خواهشمند است در صورت تمایل نسبت به تکمیل و ارسال فرم زیر حداکثر تا 17 اسفند اقدام فرمایید. همچنین در صورت لزوم، نظرات و پیشنهادهای کلی خود در ارتباط با این مدل رتبه بندی را به آدرس ایمیل Planning@Yazd.ac.ir ارسال نمایید.

ادامه مطلب...