آخرین اخبار

نظرسنجی در مورد سیاست آتی دانشگاه

در صورتی که مایلید گزینه‌ی جدیدی پیشنهاد دهید، می‌توانید از طریق رایانامه‌ی president@yazd.ac.ir اقدام نمایید. توجه کنید که گزینه‌ی پیشنهادی باید به صورت راهکاری در یک جمله‌ی کوتاه باشد.