آخرین اخبار

نظرسنجی در مورد کارمند نمونه‌ی کتابخانه‌ی دانشگاه

به مناسبت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در نظر است از کارمند نمونه کتابخانه که بهترین عملکرد را از نظر رفتار مناسب با اعضا، وقت شناسی، راهنمایی مناسب دانشجویان و انجام درست وظایف محوله دارد، تقدیر گردد. شما کدام یک از کارمندان کتابخانه را به این منظور انتخاب می کنید.

 

انتخاب کارمند نمونه‌ی کتابخانه‌ی دانشگاه

محمدحسن اقبالی (مسئول اموال) - 1.1% (6)
سید محمد حسینی (بخش مخزن) - 12.1% (68)
عباس محرومیه (بخش مخزن و تسویه و جریمه) - 21.9% (123)
سید عباس یاسینی (بخش امانت) - 6.6% (37)
اصغر تقی‌نژاد (بخش انتظامات) - 1.1% (6)
محمدرضا زارع (بخش اطلاع رسانی و تامین مدرک) - 1.2% (7)
محمدحسین قانع (بخش بازگشت) - 2.1% (12)
محمدعلی حاتمی (بخش کیف داری) - 0.5% (3)
رفعت فتوحی (بخش امانت) - 2.8% (16)
فاطمه گلشن (بخش مرجع) - 0.9% (5)
رضیه حبیبیان (بخش آرشیو و پایان نامه ها) - 25.3% (142)
فائقه دره‌شیری (بخش اداری) - 18.7% (105)
عصمت حائری (بخش فهرست نویسی کتاب) - 2.5% (14)
اعظم رحیمی (بخش فهرست نویسی پایان نامه و نشریات ) - 0.7% (4)
نجمه ابویی (بخش فهرست نویسی کتاب) - 1.1% (6)
فاطمه صادقی (کتابدار - دانشکده‌ی هنر و معماری) - 0.4% (2)
سید محمود میرحسینی (کتابدار - دانشکده‌ی هنر و معماری) - 1.1% (6)

كل آرا: 562
اين نظرسنجي به پايان رسيده است on: 11 نوامبر 2014 - 00:00