آخرین اخبار

نظرسنجی در مورد برقراری عدالت در مدیریت منابع انسانی دانشگاه یزد

از نظر شما کدامیک از موارد زیر بیشترین تأثیر را در برقراری عدالت در مدیریت منابع انسانی دانشگاه یزد دارد؟

از نظر شما کدامیک از موارد زیر بیشترین تأثیر را در برقراری عدالت در مدیریت منابع انسانی دانشگاه یزد دارد؟

نظام حقوق و دستمزد متناسب با مهارت، تجربه، تخصص و سابقه کار افراد - 40.2% (94)
نظام پاداش مبتنی بر ارزیابی عملکرد - 20.9% (49)
نظام انضباط اداری شامل وقت شناسی، آراستگی، مسؤولیت پذیری، قانون مداری، پاسخگویی و گزارش دهی - 28.2% (66)
نظام آموزش به منظور توسعه توانمندی ها و رفع نقاط ضعف کارکنان - 10.7% (25)

كل آرا: 234
اين نظرسنجي به پايان رسيده است on: 03 دسامبر 2014 - 00:00

شما می‌توانید سایر دیدگاه‌های خود را به آدرس ایمیل Planning@Offices.yazd.ac.ir ارسال نمایید.