آخرین اخبار

نظرسنجی در مورد بیمه تکمیل درمان

از نظر شما، در خصوص بیمه تکمیل درمان، بهترین عملکرد در چند سال گذشته از طرف کدامیک از شرکتهای بیمه طرف قرارداد دانشگاه ارائه شده است؟

از نظر شما، در خصوص بیمه تکمیل درمان، بهترین عملکرد در چند سال گذشته از طرف کدامیک از شرکتهای بیمه طرف قرارداد دانشگاه ارائه شده است؟

بیمه ایران - 22.1% (23)
بیمه پاسارگاد - 18.3% (19)
بیمه دانا - 11.5% (12)
بیمه کارآفرین - 18.3% (19)
بیمه نوین - 29.8% (31)

كل آرا: 104
اين نظرسنجي به پايان رسيده است on: 14 ژانویه 2015 - 00:00