دشتی‌زاد سعید

سعید دشتی‌زاد

اطلاعات تماس

s.dashtizad [at] staff.yazd.ac.ir -
- ساختمان مرکزی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۵۱۰
( 035 )   ۳۸۲۱۱۸۳۵

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}