ایده‌ها و طرح‌ها

ایده‌ها و طرح‌ها

سپاس‌گزار خواهم بود، در کنار طرح موضوعات مورد علاقه‌ی خود، یک "فکر" به ما هدیه کنید.
اولویت با ایده‌هایی است که بدون افزایش قابل توجه هزینه‌ها (مادی یا معنوی) به بهبود شرایط دانشگاه منجر شود.

محمد صالح اولیا

لطفا نام خود را وارد نمایید!
لطفا رایانامه خود را به درستی وارد نمایید!
لطفا موضوع ایده‌ی خود را وارد نمایید!
لطفا ایده‌ی خود را وارد نمایید!
کد امنیتی   
لطفا کد امنیتی را به درستی وارد نمایید!

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}