اولیا محمد‌صالح

محمد‌صالح اولیا

استاد گروه مهندسی صنایع

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۷۲ ۱۳۷۵ دانشگاه بیرمنگام- انگلستان مهندسی صنایع
کارشناسی ارشد ۱۳۶۶ ۱۳۶۹ دانشگاه صنعتی شریف مهندسی صنایع
کارشناسی ۱۳۶۲ ۱۳۶۶ دانشگاه صنعتی شریف مهندسی صنایع

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۲تاکنوندانشگاه یزدرئیس دانشگاه یزد
۱۳۸۸۱۳۹۲موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)عضو هیئت موسس و رئیس
۱۳۸۱۱۳۸۶پارک علم و فناوری یزدرئیس پارک علم و فناوری یزد
۱۳۷۹۱۳۸۱دانشگاه یزدرئیس مجتمع فنی و مهندسی
۱۳۷۷۱۳۷۹دانشگاه یزدمعاون پژوهشی مجتمع فنی و مهندسی
۱۳۷۵۱۳۷۸دانشگاه یزدسرپرست دانشکده و مدیر گروه صنایع
۱۳۷۰۱۳۷۲دانشگاه یزدمسئول دفتر ارتباط با صنعت

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مدیریت دانش (دکتری)
مدیریت کیفیت (کارشناسی ارشد)
کنترل کیفیت (کارشناسی)
مدیریت کیفیت (کارشناسی)

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
مدیریت و مهندسی کیفیت
مدیریت دانش
ارزیابی عملکرد و بهره‌وری

اطلاعات تماس

owliams [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/owlia
http://www.owlia.ir ساختمان مرکزی، دفتر ریاست
( 035 )   ۳۸۲۱۱۸۲۷
( 035 )   ۳۸۲۱۱۸۲۹

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}