معرفی امور مراکز تحقیقاتی دانشگاه

فراهم‌سازی شرایط لازم جهت استفاده از توانايي‌ها و پتانسيل اعضای هیئت‌علمی پژوهشکده‌های وابسته به دانشگاه با انعقاد تفاهم‌نامه و ترغیب و سوق دادن دستگاه‌هاي اجرايي و صنايع كشور به انعقاد قراردادهای تحقیقاتی با این پژوهشکده‌ها، نظارت و تسهیل روند اجرای قراردادهای جذب‌شده از جمله خدماتی است که در این قسمت ارائه می‌گردد.