قوانین‌و‌ مقررات‌پژوهشی

مجموعه مقررات و قوانين پژوهشي دانشگاه یزد

   

فصل اول

 

 

آیين‌نامه شوراهاي پژوهشي

 

تقويم پژوهشي

 

فصل دوم

 

 

وظايف مسئولين اجرايي

 

فصل سوم

 

 

آيين‌نامه طرح‌هاي پژوهشي

 

درخواست تصویب پیشنهادیه طرح پژوهشی

 

درخواست برداشت حق‌التحقیق طرح پژوهشی

 

فصل چهارم

   

شيوه نگارش گزارش نهايي طرح‌هاي پژوهشي

 

فصل پنجم

   

آیين‌نامه اجرايي شركت در گردهمايي علمي بين‌المللي خارج از كشور

 

درخواست اعضای هیئت‌علمی برای سفر پژوهشی خارج از کشور

 

چکیده مقاله پذیرفته‌شده

 

درخواست برگزاری کلاس‌های جبرانی سفر پژوهشی خارج از کشور

 

حکم ماموریت سفر پژوهشی خارج از کشور

 

گزارش علمی سفر پژوهشی خارج از کشور

 

درخواست برداشت هزینه‌های سفر پژوهشی خارج از کشور

 

فصل ششم

   

آیين‌نامه اجرايي شركت در كارگاه‌هاي آموزشي خارج از كشور

 

درخواست اعضای هیئت‌علمی برای سفر پژوهشی خارج از کشور

چکیده مقاله پذیرفته‌شده

درخواست برگزاری کلاس‌های جبرانی سفر پژوهشی خارج از کشور

حکم ماموریت سفر پژوهشی خارج از کشور

گزارش علمی سفر پژوهشی خارج از کشور

درخواست برداشت هزینه‌های سفر پژوهشی خارج از کشور

فصل هفتم

   

آیين‌نامه اجرايي شركت در گردهمايي‌هاي علمي داخلي

 

درخواست اعضای هیئت‌علمی برای شرکت در گردهمایی‌ها و مجامع علمی معتبر داخلی

در خواست برداشت هزینه‌های شرکت در گردهمایی‌ها و مجامع علمی معتبر داخلی

برگ ماموریت اداری

فصل هشتم

   

شیوه‌نامه تشویق مقالات

 

درخواست برداشت حق‌التالیف تشویقی مقاله چاپ شده و هزینه چاپ مقاله

آیین‌نامه پایه تشویقی

 

فصل نهم

   

آیین‌نامه فرصت مطالعاتی

 

اصلاحیه آیین‌نامه فرصت مطالعاتی

 

شیوه‌نامه فرصت مطالعاتی

 

گردش کار امور بعد از بازگشت از فرصت مطالعاتی

پرسش‌نامه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی

برنامه تحقیق فرصت مطالعاتی

کاربرگ درخواست عضو هیئت‌علمی و گروه برای استفاده از فرصت مطالعاتی

کاربرگ درخواست دانشکده برای استفاده از فرصت مطالعاتی

فرم ارسال گزارش سه ماهه فرصت مطالعاتی توسط عضو هیئت‌علمی، گروه و دانشکده

فرم گزارش فرصت مطالعاتی اعضای هیئت‌علمی

فرم ارسال گزارش فرصت مطالعاتی اعضای هیئت‌علمی توسط گروه

فرم ارسال گزارش فرصت مطالعاتی اعضای هیئت‌علمی توسط دانشکده

 

   

فصل دهم

   

شیوه‌نامه پژوهانه

 

کاربرگ درخواست پژوهانه اعضای هیئت‌علمی بازنشسته بر‌اساس بند 4-1 شیوه‌نامه پژوهانه

کاربرگ درخواست پژوهانه اعضای هیئت‌علمی جدید و تغییر وضعیت یافته از مربی به استادیاری

جدول تعیین سهم همکاران در فعالیت‌های مشترک

قرارداد تحقیقاتی پژوهانه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه یزد

گزارش هزینه کرد پژوهانه سال 1393

درخواست خرید / برداشت هزینه لوازم پژوهشی غیر مصرفی

درخواست خرید / برداشت هزینه لوازم پژوهشی مصرفی و خدمات پژوهشی

درخواست خرید / برداشت هزینه لوازم پژوهشی مصرفی و خدمات پژوهشی ( با ارائه فاکتور)

درخواست برداشت حق‌التالیف تشویقی مقاله چاپ شده و هزینه چاپ مقاله

درخواست تصویب پیشنهادیه طرح پژوهشی

درخواست برداشت حق‌التحقیق طرح پژوهشی

درخواست اعضای هیئت‌علمی برای سفر پژوهشی خارج از کشور

چکیده مقاله پذیرفته شده

درخواست برگزاری کلاس‌های جبرانی سفر پژوهشی خارج از کشور

حکم ماموریت سفر پژوهشی خارج از کشور

گزارش علمی سفر پژوهشی خارج از کشور

درخواست برداشت هزینه‌های سفر پژوهشی خارج از کشور

درخواست اعضای هیئت‌علمی برای شرکت در گردهمایی‌ها و مجامع علمی معتبر داخلی

در خواست برداشت هزینه‌های شرکت در گردهمایی‌ها و مجامع علمی معتبر داخلی

درخواست دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای شرکت در کنفرانس‌های معتبر داخلی

درخواست پرداخت هزینه‌های شرکت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در کنفرانس‌های معتبر داخلی

راهنمای گوگل اسکولار سایتیشن ( Google Scholar Citations Guide)

 

 راهنمای ثبت، تایید و گروه بندی فعالیت های پژوهشی اساتید در سیستم گلستان

 

 

فصل یازدهم

   

آیین‌نامه انتشارات

 

آیین‌نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور

 

پرسش‌نامه مخصوص سردبیر نشریه

پرسش‌نامه مخصوص مدیر مسئول نشریه

پرسش‌نامه مخصوص اعضای هیئت تحریریه نشریه

دستورالعمل و مدارک لازم جهت اخذ اعتبار علمی از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور

 

پرسش‌نامه درخواست تعیین یا تمدید اعتبار علمی- پژوهشی

پرسش‌نامه درخواست تعیین یا تمدید اعتبار علمی- ترویجی

تفاهم‌نامه

فصل دوازدهم

   

آیین‌نامه توسعه کار‌آفرینی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در کشور

 

آیین‌نامه اجرایی فعالیت اعضای هیئت‌علمی پژوهشی دانشگاه یزد

 

آیین‌نامه تاسیس شرکت‌های دانشگاهی دانش‌بنیان دانشگاه یزد

 

فصل سیزدهم

   

دستور العمل انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاه

 

آیین‌نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه کارشناسی

 

آیین‌نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه تحصیلات تکمیلی

 

گزارش‌نامه انتخاب دانشجویان پژوهشگر نمونه

 

فرم درخواست پژوهشگر طرح‌های کاربردی

 

فصل چهاردهم

   

آیین‌نامه دوره پسا دکتری

 

فصل پانزدهم

   

شیوه‌نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه‌مدت مربوط به دانشجویان دکتری

 

فصل شانزدهم

   

دستور العمل اعطای وام ویژه دانشجویان دکترای تخصصی

 

فصل هفدهم

   

طرح همکاری‌های بین‌المللی برای توسعه پژوهش‌های کاربردی (ایکارد)

 

طرح همکاری‌های بین‌المللی برای توسعه آموزش (ایکاید)

 

دستور‌العمل برنامه همکاری‌های بین‌المللی برای توسعه آموزش (آیسد) (ویرایش خرداد93)

 

دستورالعمل اجرایی برنامه همکاری‌های بین‌المللی توسعه پژوهش‌های کاربردی (ایکارد) (خرداد93)

 

فصل هجدهم

   
   شیوه نامه اجرایی طرح های پژوهشی کاربردی دانشگاه یزد  
   لیست عناوین و محورهای پژوهشی مورد نیاز مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری  
   لیست عناوین و محورهای پژوهشی مورد نیاز دفتر طرح های عمرانی دانشگاه    
   لیست عناوین و محورهای پژوهشی مورد نیاز دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه  

   فرم پیشنهادطرح های پژوهشی کاربردی دانشگاه یزد

 

فصل نوزدهم

   
   اساسنامه نشریات علمی و پژوهشی دانشگاه یزد