اخبار گروه[ بایگانی ]

مدیر گروه

فرحزا نریمان

نریمان فرحزا

استادیار
گروه معماری
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۲
n_farahza [at] yazd.ac.ir

رشته‌های تحصیلی

کارشناسی

 • مهندسی معماری

کارشناسی ارشد

 • مهندسی معماری

دکترا

 • معماری

معرفی گروه معماری

گروه معماری از سال ۱۳۶۸ فعالیت خود را با کارشناسی‌ ارشد پیوسته معماری آغاز کرده و اکنون با ۱۱ عضو هیئت‌ علمی به فعالیت خود ادامه می‌دهد. خانه‌ی حاج کاظم رسولیان (دانشکده معماری) یزد که بیش از یک قرن از عمر آن می‌گذرد، در محله‌ی گل‌چینان یزد واقع شده و شامل دو بخش متمایز به ‌صورت بیرونی و اندرونی است. حیاط بیرونی محل پذیرایی از میهمانان و برگزاری مراسم روضه‌خوانی حضرت امام حسین (ع) بوده است.
معرفی گروه معماری

اعضای هیئت علمی

 • حسین پور‌مهدی قائم‌مقامی

  استادیار
  گروه معماری
  h.ghaemmaghami [at] yazd.ac.ir
 • شکوری رضا

  رضا شکوری

  استادیار
  گروه معماری
  rezashakouri [at] yazd.ac.ir
 • شهابی‌نژاد علی

  علی شهابی‌نژاد

  استادیار
  گروه معماری
  ali.shahabinejad [at] yazd.ac.ir
 • عباسی هرفته محسن

  محسن عباسی هرفته

  استادیار
  گروه معماری
  abbasi [at] yazd.ac.ir
 • عمادیان سیده زینب

  سیده زینب عمادیان

  استادیار
  گروه معماری
  z_emadian [at] yazd.ac.ir
 • فرحزا نریمان

  نریمان فرحزا

  استادیار
  گروه معماری
  n_farahza [at] yazd.ac.ir
 • کوششگران علی‌اکبر

  علی‌اکبر کوششگران

  استادیار
  گروه معماری
  a.koosheshgaran [at] yazd.ac.ir
 • مندگاری کاظم

  کاظم مندگاری

  استادیار
  گروه معماری
  mondegari [at] yazd.ac.ir
 • مهدوی‌پوربابکی حسین

  حسین مهدوی‌پوربابکی

  استادیار
  گروه معماری
  hmahdavi [at] yazd.ac.ir
 • میرجانی حمید

  حمید میرجانی

  استادیار
  گروه معماری
  h.mirjany [at] yazd.ac.ir
 • نبی میبدی مسعود

  مسعود نبی میبدی

  استادیار
  گروه معماری
  nabimeybodi [at] yazd.ac.ir

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}