تمدید مهلت بهره‌مندی از جایزه‌های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان
 راهنمای ثبت‌نام متقاضی مهمان در دانشگاه یزد
 اطلاعیه دایره امتحانات دانشگاه یزد در خصوص امتحانات پایان ترم دروس مشترک نیم‌سال دوم ۹۵ -۹۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}