شهابی‌نژاد علی

علی شهابی‌نژاد

استادیار دانشکده هنر و معماری

گروه معماری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۹۱ ۱۳۹۵ دانشگاه هنر اصفهان مرمت
کارشناسی ارشد ۱۳۸۷ ۱۳۹۰ دانشگاه تهران شهرسازی
کارشناسی ۱۳۸۲ ۱۳۸۷ دانشگاه هنر اصفهان معماری

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۵تاکنوندانشگاه یزدمدیر داخلی نشریه معماری اقلیم گرم و خشک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تحلیل فضاهای شهری
آشنایی با مبانی برنامه‌ریزی کالبدی
مقدمات طراحی معماری ۱
برداشت از بناهای تاریخی
هندسه مقدماتی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
معماری اسلامی
طراحی شهری اسلامی
فضاهای شهری و میدان‌های شهری
بناها و بافت‌های تاریخی

اطلاعات تماس

ali.shahabinejad [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/shahabinejad
- دانشکده هنر و معماری، حیاط لاری‌ها
- -

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}