عباسی هرفته محسن

محسن عباسی هرفته

استادیار دانشکده هنر و معماری

گروه معماری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۷ ۱۳۹۲ دانشگاه هنر اصفهان حفاظت و مرمت بناها و بافت‌های تاریخی
کارشناسی ارشد ۱۳۸۱ ۱۳۸۴ دانشگاه یزد معماری
کارشناسی ۱۳۷۶ ۱۳۸۱ دانشگاه یزد معماری

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۷تاکنوندانشگاه یزددبیر کارگاه بین‌المللی شهر و آب، اشتراک دیدگاه‌ها در آسیا، ایران و اروپا
۱۳۹۵تاکنوندانشگاه یزدرئیس پژوهشکده معماری بومی و معاون پژوهشی دانشکده هنر و معماری
۱۳۹۳تاکنوندانشگاه یزدمدیر دفتر طرح‌های عمرانی دانشکده هنر و معماری
۱۳۹۳۱۳۹۵دانشگاه یزدمعاون پشتیبانی دانشکده هنر و معماری

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
معماری اسلامی
مبانی نظری مرمت
روش‌های تاریخ‌نگاری معماری
آشنایی با مرمت ابنیه

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
مرمت بناها و بافت‌های تاریخی
معماری اسلامی
روش‌های تحقیق در مطالعات معماری ایران
مبانی نظری حفاظت معماری

اطلاعات تماس

abbasi [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/abbasi
http://ichcc.ir ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط نارنجستان
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۳
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۲

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}