مدیر گروه معماری،مدیر گروه پژوهشی معماری گلین،عضو کارگروه بررسی توانایی علمی اعضای هیئت علمی دانشکده هنر و معماری
فرحزا نریمان
نریمان فرحزا استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
n_farahza [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/farahza
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط رسولیان دانشکده هنر و معماری ، گروه معماری
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۲
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۲

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}