اخبار گروه[ بایگانی ]

مدیر گروه

اکبری رضا

رضا اکبری

مربی
گروه شهرسازی
( 035 )   ۳۶۲۲۰۰۷۷
r_akbari [at] yazd.ac.ir

رشته‌های تحصیلی

کارشناسی

 • مهندسی شهرسازی

کارشناسی ارشد

 • برنامه‌ریزی شهری
 • طراحی شهری

معرفی گروه شهرسازی

گروه شهرسازی از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز کرده و اکنون با ۸ عضو هیئت‌ علمی و ۹۰ دانشجو در مقطع کارشناسی مهندسی شهرسازی و ۳۵ نفر دانشجو در مقطع کارشناسی‌ ارشد طراحی شهری و ۳۴ نفر دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری فعالیت می‌کند.
معرفی گروه شهرسازی

اعضای هیئت علمی

 • نقصان محمدی محمد‌رضا

  محمد‌رضا نقصان محمدی

  دانشیار
  گروه شهرسازی
  mohammadi [at] yazd.ac.ir
 • اسماعیل‌پور نجما

  نجما اسماعیل‌پور

  استادیار
  گروه شهرسازی
  najmaesmailpoor [at] yazd.ac.ir
 • منتظرالحجه مهدی

  مهدی منتظرالحجه

  استادیار
  گروه شهرسازی
  montazer [at] yazd.ac.ir
 • نورمحمد‌زاد حسین

  حسین نورمحمد‌زاد

  استادیار
  گروه شهرسازی
  nourm [at] yazd.ac.ir
 • اکبری رضا

  رضا اکبری

  مربی
  گروه شهرسازی
  r_akbari [at] yazd.ac.ir
 • رفیعیان محسن

  محسن رفیعیان

  استادیار
  گروه شهرسازی
  mrafian [at] yazd.ac.ir

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}