اخبار دانشکده[ بایگانی ]

رییس دانشکده

شریفی مهرجردی علی‌اکبر

علی‌اکبر شریفی مهرجردی

استادیار
گروه نقاشی
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۴
sharifimehr [at] yazd.ac.ir

رشته‌های تحصیلی

کارشناسی

 • مهندسی شهرسازی
 • مهندسی معماری
 • نقاشی عمومی
 • ارتباط تصویری

کارشناسی ارشد

 • برنامه‌ریزی شهری
 • طراحی شهری
 • مهندسی معماری
 • نقاشی

دکترا

 • معماری

گروه‌های آموزشی

شهرسازی

مدیر گروه
شهرسازی

رضا اکبری

مربی گروه شهرسازی
( 035 )   ۳۶۲۲۰۰۷۷
r_akbari [at] yazd.ac.ir

معماری

مدیر گروه
معماری

نریمان فرحزا

استادیار گروه معماری
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۲
n_farahza [at] yazd.ac.ir

نقاشی

مدیر گروه
نقاشی

بهرام احمدی

استادیار گروه نقاشی
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۴
bahmadi [at] yazd.ac.ir

اعضای هیئت علمی

 • نقصان محمدی محمد‌رضا

  محمد‌رضا نقصان محمدی

  دانشیار
  گروه شهرسازی
  mohammadi [at] yazd.ac.ir
 • احمدی بهرام

  بهرام احمدی

  استادیار
  گروه نقاشی
  bahmadi [at] yazd.ac.ir
 • اسماعیل‌پور نجما

  نجما اسماعیل‌پور

  استادیار
  گروه شهرسازی
  najmaesmailpoor [at] yazd.ac.ir
 • حسین پور‌مهدی قائم‌مقامی

  استادیار
  گروه معماری
  h.ghaemmaghami [at] yazd.ac.ir
 • جعفری نعیمی محمد‌حسین

  محمد‌حسین جعفری نعیمی

  استادیار
  گروه نقاشی
  mjafari [at] yazd.ac.ir
 • شریفی مهرجردی علی‌اکبر

  علی‌اکبر شریفی مهرجردی

  استادیار
  گروه نقاشی
  sharifimehr [at] yazd.ac.ir
 • شکوری رضا

  رضا شکوری

  استادیار
  گروه معماری
  rezashakouri [at] yazd.ac.ir
 • شهابی‌نژاد علی

  علی شهابی‌نژاد

  استادیار
  گروه معماری
  ali.shahabinejad [at] yazd.ac.ir
 • عباسی هرفته محسن

  محسن عباسی هرفته

  استادیار
  گروه معماری
  abbasi [at] yazd.ac.ir
 • عمادیان سیده زینب

  سیده زینب عمادیان

  استادیار
  گروه معماری
  z_emadian [at] yazd.ac.ir
 • فرحزا نریمان

  نریمان فرحزا

  استادیار
  گروه معماری
  n_farahza [at] yazd.ac.ir
 • کوششگران علی‌اکبر

  علی‌اکبر کوششگران

  استادیار
  گروه معماری
  a.koosheshgaran [at] yazd.ac.ir
 • محبی حمید‌رضا

  حمید‌رضا محبی

  استادیار
  گروه نقاشی
  hmohebii [at] yazd.ac.ir
 • منتظرالحجه مهدی

  مهدی منتظرالحجه

  استادیار
  گروه شهرسازی
  montazer [at] yazd.ac.ir
 • مندگاری کاظم

  کاظم مندگاری

  استادیار
  گروه معماری
  mondegari [at] yazd.ac.ir
 • مهدوی‌پوربابکی حسین

  حسین مهدوی‌پوربابکی

  استادیار
  گروه معماری
  hmahdavi [at] yazd.ac.ir
 • میرجانی حمید

  حمید میرجانی

  استادیار
  گروه معماری
  h.mirjany [at] yazd.ac.ir
 • نبی میبدی مسعود

  مسعود نبی میبدی

  استادیار
  گروه معماری
  nabimeybodi [at] yazd.ac.ir
 • نورمحمد‌زاد حسین

  حسین نورمحمد‌زاد

  استادیار
  گروه شهرسازی
  nourm [at] yazd.ac.ir

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}