مسئول راه‌اندازی مرکز پژوهشی بین‌المللی بادگیر
آیت‌اللهی سید محمد‌حسین
سید محمد‌حسین آیت‌اللهی دانشیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
hayatollahi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/ayatollahi
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط پیرنیا دانشکده هنر و معماری ، گروه معماری
( 035 )   ۳۶۲۲۳۷۰۰
( 035 )   ۳۶۲۲۳۷۰۰
محمدرضا اولیا استادیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
m.r.owlia [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mrowlia
- دانشکده هنر و معماری ، گروه معماری
- -
محمدحسین مسعودی مربی [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
masoudi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/masoudi
- دانشکده هنر و معماری
- -

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}