اخبار گروه[ بایگانی ]

مدیر گروه

قاسمی سمیه

سمیه قاسمی

دانشیار
گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۱۸۷
s.ghasemi [at] yazd.ac.ir

رشته‌های تحصیلی

کارشناسی

 • مهندسی منابع طبیعی (مدیریت مناطق خشک و بیابان)

کارشناسی ارشد

 • مهندسی منابع طبیعی (مدیریت مناطق بیابانی)

دکترا

 • بیابان‌زدایی

معرفی گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی

گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی فعالیت آموزشی خود را از سال ۱۳۸۳ با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی آغاز نمود و از آن زمان تاکنون شاهد پیشرفت و موفقیت‌های زیادی بوده است. اهداف و رسالت اصلی این گروه تربیت کارشناسان و متخصصینی است که با شناخت علمی و عملی کامل از محدودیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در مناطق بیابانی، در مدیریت پایدار این نواحی نقش موثری ایفا کنند.
معرفی گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی

اعضای هیئت علمی

 • سودائی‌زاده حمید

  حمید سودائی‌زاده

  دانشیار
  گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
  hsodaie [at] yazd.ac.ir
 • قاسمی سمیه

  سمیه قاسمی

  دانشیار
  گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
  s.ghasemi [at] yazd.ac.ir
 • اخوان قالی‌باف محمد

  محمد اخوان قالی‌باف

  استادیار
  گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
  makhavan [at] yazd.ac.ir
 • ترکش اصفهانی سعید

  سعید ترکش اصفهانی

  استادیار
  گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
  s.tarkesh [at] yazd.ac.ir
 • حکیم‌زاده اردکانی محمد‌علی

  محمد‌علی حکیم‌زاده اردکانی

  استادیار
  گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
  hakim [at] yazd.ac.ir
 • زارع محمد

  محمد زارع

  استادیار
  گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
  mzernani [at] yazd.ac.ir
 • سیفتی سیدابراهیم

  سید ابراهیم سیفتی

  استادیار
  گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
  seifati [at] yazd.ac.ir
 • صارمی نائینی محمدعلی

  محمدعلی صارمی نائینی

  استادیار
  گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
  saremi.naeini [at] yazd.ac.ir
 • کمالی علی‌آباد کاظم

  کاظم کمالی علی‌آباد

  استادیار
  گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
  kkamali [at] yazd.ac.ir
 • مختاری محمد‌حسین

  محمد‌حسین مختاری

  استادیار
  گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
  mh.mokhtari [at] yazd.ac.ir

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}