اخبار گروه[ بایگانی ]

مدیر گروه

حسینی سید زین‌العابدین

سید زین‌العابدین حسینی

استادیار
گروه مرتع و آبخیزداری
( 035 )   ۳۱۲۳۲۸۱۸
zhosseini [at] yazd.ac.ir

رشته‌های تحصیلی

کارشناسی

 • مهندسی منابع طبیعی (مرتع و آبخیزداری)

کارشناسی ارشد

 • مهندسی منابع طبیعی (آبخیزداری)
 • مهندسی منابع طبیعی (جنگلداری)
 • مهندسی منابع طبیعی (جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل)
 • مهندسی منابع طبیعی (مرتعداری)

دکترا

 • علوم و مهندسی آبخیزداری

معرفی گروه مرتع و آبخیزداری

در زندگی بشری خاک و آب دارای نقش اساسی در حیات و ثبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع می‌باشند. بنابراین شناخت منابع آب و خاک، حفظ و بهره‌برداری اصولی از آن و همچنین مدیریت صحیح این منابع برای پیشبرد اهداف و برنامه‌ریزی‌های کشاورزی و منابع طبیعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.
معرفی گروه مرتع و آبخیزداری

اعضای هیئت علمی

 • اختصاصی محمد‌رضا

  محمد‌رضا اختصاصی

  استاد
  گروه مرتع و آبخیزداری
  mr_ekhtesasi [at] yazd.ac.ir
 • طالبی علی

  علی طالبی

  استاد
  گروه مرتع و آبخیزداری
  talebisf [at] yazd.ac.ir
 • کریمیان علی‌اکبر

  علی‌اکبر کریمیان

  دانشیار
  گروه مرتع و آبخیزداری
  akarimiani [at] yazd.ac.ir
 • ملکی‌نژاد حسین

  حسین ملکی‌نژاد

  دانشیار
  گروه مرتع و آبخیزداری
  hmalekinezhad [at] yazd.ac.ir
 • اسدی محمدامین

  محمدامین اسدی

  استادیار
  گروه مرتع و آبخیزداری
  amin.asadi [at] yazd.ac.ir
 • حسینی سید زین‌العابدین

  سید زین‌العابدین حسینی

  استادیار
  گروه مرتع و آبخیزداری
  zhosseini [at] yazd.ac.ir
 • رشتیان آناهیتا

  آناهیتا رشتیان

  استادیار
  گروه مرتع و آبخیزداری
  arashtian [at] yazd.ac.ir

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}