اخبار دانشکده[ بایگانی ]

رییس دانشکده

سودائی‌زاده حمید

حمید سودائی‌زاده

دانشیار
گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲
hsodaie [at] yazd.ac.ir

رشته‌های تحصیلی

کارشناسی

 • مهندسی منابع طبیعی (محیط زیست)
 • مهندسی منابع طبیعی (مرتع و آبخیزداری)
 • مهندسی منابع طبیعی (مدیریت مناطق خشک و بیابان)
 • علوم خاک

کارشناسی ارشد

 • مهندسی منابع طبیعی (محیط زیست)
 • مهندسی منابع طبیعی (آبخیزداری)
 • مهندسی منابع طبیعی (جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل)
 • مهندسی منابع طبیعی (جنگلداری)
 • مهندسی منابع طبیعی (مرتعداری)
 • مهندسی منابع طبیعی (مدیریت مناطق بیابانی)
 • مدیریت حاصلخیزی و زیست‌فناوری خاک
 • مدیریت منابع خاک

دکترا

 • علوم و مهندسی آبخیزداری
 • بیابان‌زدایی

گروه‌های آموزشی

محیط زیست

مدیر گروه
محیط زیست

احد ستوده

استادیار گروه محیط زیست
( 035 )   ۳۱۲۳۲۸۱۳
a.sotoudeh [at] yazd.ac.ir

مرتع و آبخیزداری

مدیر گروه
مرتع و آبخیزداری

سید زین‌العابدین حسینی

استادیار گروه مرتع و آبخیزداری
( 035 )   ۳۸۲۱۳۱۸۶
zhosseini [at] yazd.ac.ir

احیا و مدیریت مناطق خشک و بیابانی

مدیر گروه
احیا و مدیریت مناطق خشک و بیابانی

سمیه قاسمی

استادیار گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۱۸۷
s.ghasemi [at] yazd.ac.ir

اعضای هیئت علمی

 • اختصاصی محمد‌رضا

  محمد‌رضا اختصاصی

  استاد
  گروه مرتع و آبخیزداری
  mr_ekhtesasi [at] yazd.ac.ir
 • طالبی علی

  علی طالبی

  استاد
  گروه مرتع و آبخیزداری
  talebisf [at] yazd.ac.ir
 • سودائی‌زاده حمید

  حمید سودائی‌زاده

  دانشیار
  گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
  hsodaie [at] yazd.ac.ir
 • عظیم‌زاده حمید‌رضا

  حمید‌رضا عظیم‌زاده

  دانشیار
  گروه محیط زیست
  hazimzadeh [at] yazd.ac.ir
 • قاسمی سمیه

  سمیه قاسمی

  دانشیار
  گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
  s.ghasemi [at] yazd.ac.ir
 • کریمیان علی‌اکبر

  علی‌اکبر کریمیان

  دانشیار
  گروه مرتع و آبخیزداری
  akarimiani [at] yazd.ac.ir
 • مصلح‌آرانی اصغر

  اصغر مصلح‌آرانی

  دانشیار
  گروه محیط زیست
  amosleh [at] yazd.ac.ir
 • ملکی‌نژاد حسین

  حسین ملکی‌نژاد

  دانشیار
  گروه مرتع و آبخیزداری
  hmalekinezhad [at] yazd.ac.ir
 • نژادکورکی فرهاد

  فرهاد نژادکورکی

  دانشیار
  گروه محیط زیست
  f.nejadkoorki [at] yazd.ac.ir
 • اخوان قالی‌باف محمد

  محمد اخوان قالی‌باف

  استادیار
  گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
  makhavan [at] yazd.ac.ir
 • اسدی محمدامین

  محمدامین اسدی

  استادیار
  گروه مرتع و آبخیزداری
  amin.asadi [at] yazd.ac.ir
 • ایران‌نژاد پاریزی محمد‌حسین

  محمد‌حسین ایران‌نژاد پاریزی

  استادیار
  گروه محیط زیست
  irannezhad [at] yazd.ac.ir
 • تابنده ساروی آفاق

  آفاق تابنده ساروی

  استادیار
  گروه محیط زیست
  tabandeh [at] yazd.ac.ir
 • ترکش اصفهانی سعید

  سعید ترکش اصفهانی

  استادیار
  گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
  s.tarkesh [at] yazd.ac.ir
 • حسینی سید زین‌العابدین

  سید زین‌العابدین حسینی

  استادیار
  گروه مرتع و آبخیزداری
  zhosseini [at] yazd.ac.ir
 • حکیم‌زاده اردکانی محمد‌علی

  محمد‌علی حکیم‌زاده اردکانی

  استادیار
  گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
  hakim [at] yazd.ac.ir
 • رشتیان آناهیتا

  آناهیتا رشتیان

  استادیار
  گروه مرتع و آبخیزداری
  arashtian [at] yazd.ac.ir
 • زارع محمد

  محمد زارع

  استادیار
  گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
  mzernani [at] yazd.ac.ir
 • ستوده احد

  احد ستوده

  استادیار
  گروه محیط زیست
  a.sotoudeh [at] yazd.ac.ir
 • سرهنگ‌زاده جلیل

  جلیل سرهنگ‌زاده

  استادیار
  گروه محیط زیست
  jsarhangzadeh [at] yazd.ac.ir
 • سیفتی سیدابراهیم

  سید ابراهیم سیفتی

  استادیار
  گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
  seifati [at] yazd.ac.ir
 • صارمی نائینی محمدعلی

  محمدعلی صارمی نائینی

  استادیار
  گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
  saremi.naeini [at] yazd.ac.ir
 • علمی محمد‌رضا

  محمد‌رضا علمی

  استادیار
  گروه محیط زیست
  melmi [at] yazd.ac.ir
 • کمالی علی‌آباد کاظم

  کاظم کمالی علی‌آباد

  استادیار
  گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
  kkamali [at] yazd.ac.ir
 • کیانی بهمن

  بهمن کیانی

  استادیار
  گروه محیط زیست
  bnkiani [at] yazd.ac.ir
 • مختاری محمد‌حسین

  محمد‌حسین مختاری

  استادیار
  گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
  mh.mokhtari [at] yazd.ac.ir
 • مرادی غلامحسین

  غلامحسین مرادی

  استادیار
  گروه محیط زیست
  moradi [at] yazd.ac.ir

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}