بصیری محمدصادق
محمدصادق بصیری استاد [ عضو هیئت علمی وابسته ]
basiri [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/basiri
دانشگاه شهیدباهنر کرمان، دانشکده زبان و ادبیات فارسی -
- -
دهقانی فیروزآبادی سیدجلال
سیدجلال دهقانی فیروزآبادی استاد [ عضو هیئت علمی وابسته ]
dehghani [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/jdehghani
دانشگاه علامه طباطبایی، گروه روابط بین‌الملل گروه حقوق و علوم سیاسی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۵۷۵
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
حمیدرضا رونق استاد [ عضو هیئت علمی وابسته ]
ronagh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/ronagh
دانشگاه سیدنی استرالیا دانشکده مهندسی عمران
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۶۱
( 035 )   ۳۸۲۱۰۰۱۳۵
عارف محمد‌رضا
محمد‌رضا عارف استاد [ عضو هیئت علمی وابسته ]
aref [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/aref
دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق ، بخش برق مخابرات
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۸۶
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
علی‌اکبری بیدختی عباسعلی
عباسعلی علی‌اکبری بیدختی استاد [ عضو هیئت علمی وابسته ]
bidokhti [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/bidokhti
موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، فیزیک فضا دانشکده فیزیک
- -
مدرس یزدی محمد
محمد مدرس یزدی استاد [ عضو هیئت علمی وابسته ]
modarres [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/modarres
دانشگاه صنعتی شریف، گروه آموزشی مهندسی صنایع گروه مهندسی صنایع
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۰۲
( 035 )   ۳۸۲۱۱۷۹۲
مدیر گروه مهندسی کامپیوتر،عضو هیئت علمی وابسته دانشکده فیزیک
درهمی ولی
ولی درهمی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
vderhami [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/derhami
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۲۳ گروه مهندسی کامپیوتر
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۶۵
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
شعیری حمیدرضا
حمیدرضا شعیری دانشیار [ عضو هیئت علمی وابسته ]
shairi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/shairi
دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، گروه زبان فرانسه دانشکده زبان‌های خارجی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۱۶
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸
معاون پژوهشی دانشکده مهندسی برق،سرپرست پژوهشکده سامانه‌های هوشمند،عضو هیئت علمی وابسته دانشکده فیزیک
موحدی مسعود
مسعود موحدی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
movahhedi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/movahhedi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۰۲ دانشکده مهندسی برق ، بخش برق مخابرات
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۰۹
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
رئیس بخش علوم کامپیوتر،عضو هیئت علمی وابسته دانشکده فیزیک
هوشمند اصل محمد‌رضا
محمد‌رضا هوشمند اصل دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
hooshmandasl [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/hooshmandasl
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۳۳ دانشکده علوم ریاضی ، بخش علوم کامپیوتر
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۹۰
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
محمدآقا بلوری‌زاده استادیار [ عضو هیئت علمی وابسته ]
bolourizade [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/bolourizade
- دانشکده فیزیک
- -
فریده پورگیو استادیار [ عضو هیئت علمی وابسته ]
pourgiv [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/pourgiv
دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بخش زبان‌های خارجی و زبانشناسی دانشکده زبان‌های خارجی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۱۶
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}