فرم ثبت اطلاعات فردی دانش آموختگان
اطلاعات فردی:
نام و نام خانوادگی (*)
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید!
شماره ملی (*)
لطفا شماره ملی خود را وارد نمایید!
شماره دانشجویی
لطفا شماره دانشجویی خود را وارد نمایید!
سال تولد
لطفا سال تولد خود را وارد نمایید!
محل تولد:
Invalid Input
وضعیت تاهل:
Invalid Input
آدرس پست الکترونیک:
لطفا رایانامه خود را به درستی وارد نمایید!
شماره همراه: (*)
لطفا شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید!
شماره تلفن:
لطفا شماره تلفن ثابت خود را وارد نمایید!
آدرس (*)
لطفا محل سکونت خود را وارد نمایید!
کدپستی: (*)
لطفا کدپستی خود را وارد نمایید!
وضعیت پس از دانش‌آموختگی:
Invalid Input
سوابق تحصیلی:
مقطع تحصیلی: (*)
لطفا تحصیلات خود را انتخاب نمایید!
نام دانشگاه:
لطفا دانشگاه محل تحصیل خود را وارد نمایید!
شهر محل تحصیل:
لطفا شهر محل تحصیل خود را وارد نمایید!
رشته و گرایش:
لطفا رشته و گرایش خود را وارد نمایید!
سال شروع:
Invalid Input
سال خاتمه:
Invalid Input
توضیحات
Invalid Input
مقطع تحصیلی:
لطفا تحصیلات خود را انتخاب نمایید!
نام دانشگاه:
لطفا دانشگاه محل تحصیل خود را وارد نمایید!
شهر محل تحصیل:
لطفا شهر محل تحصیل خود را وارد نمایید.
رشته و گرایش:
Invalid Input
سال شروع:
Invalid Input
سال خاتمه:
Invalid Input
توضیحات
Invalid Input
مقطع تحصیلی:
لطفا تحصیلات خود را انتخاب نمایید!
نام دانشگاه:
لطفا دانشگاه محل تحصیل خود را وارد نمایید!
شهر محل تحصیل:
لطفا شهر محل تحصیل خود را وارد نمایید.
رشته و گرایش:
Invalid Input
سال شروع:
Invalid Input
سال خاتمه:
Invalid Input
توضیحات
Invalid Input
وضعیت جاری شغل:
شهر محل استخدام:
Invalid Input
عنوان محل استخدام:
Invalid Input
آدرس محل کار (*)
لطفا محل سکونت خود را وارد نمایید!
تلفن محل کار::
لطفا شماره تلفن محل کار را وارد نمایید!
مسئولیت/ سمت
Invalid Input
نوع شغل:
Invalid Input
نوع استخدام:
Invalid Input
نوع محل استخدام:
Invalid Input
زمان شروع کار:
Invalid Input
سوابق کاری گذشته:
نام شرکت یا سازمان:
Invalid Input
مسئولیت/ سمت
Invalid Input
تاریخ شروع اشتغال:
Invalid Input
تاریخ پایان اشتغال:
Invalid Input
پیشنهادات جهت بهبود فرایند و شرایط اشتغال‌پذیری فارغ‌التحصیلان
Invalid Input
  

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}