نشست علمی مدیریت بحران آب و آینده پژوهی

نشست علمی مدیریت بحران آب و آینده پژوهی با حضور اساتید برجسته در زمینه های بحران آب و آینده پژوهی روز پنجشنبه 17 اردیبهشت 94 ساعت 8 تا 12 در شهر اصفهان، پژوهشگاه شاخص پژوه برگزار می شود.
علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به آدرس www.bpshakhespajouh.ac.ir مراجعه نمایند.