اولین نمایشگاه تخصصی نساجی سنتی و هشتمین نمایشگاه سراسری بازرگانی صنایع دستی استان یزد

اولین نمایشگاه تخصصی نساجی سنتی و هشتمین نمایشگاه سراسری بازرگانی صنایع دستی استان یزد با حضور بیش از 150 نفر از هنرمندان و صنعتگران سراسر کشور از تاریخ 22 تا 26 اردیبهشت ماه جاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان برگزار می گردد.
زمان افتتاحیه: 94/2/22 ساعت 18
مکان: بلوار شهید قندی جنب بیمارستان شهید صدوقی محل دائمی نمایشگاه های استان یزد