هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی و دومین کنفرانس اقتصاد شهر هوشمند

هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی و دومین کنفرانس اقتصاد شهر هوشمند با همکاری دانشگاه امیرکبیر و دولت دانا مردادماه جاری در تهران برگزار می شود.
علاقه مندان برای کسب اطلاعت بیشتر می توانند به آدرس www.oas.ir مراجعه نمایند.